Tarjoan kognitiivista integratiivista yksilö-, ryhmä- ja paripsykoterapiaa sekä koulutus- ja valmennuspalveluita organisaatioille.

  • tutkimus-, jäsentely- tai konsultointijaksoja (1-5 käyntiä)

  • lyhyttä pariterapiaa (1-8 käyntiä)

  • kognitiivista lyhytterapiaa (12-24 käyntiä)

  • tarvittaessa pitkiä psykoterapiajaksoja (>24 käyntiä)

  • mindfulness ohjausta yksilöllisesti tai ryhmissä

  • nykyaikaisia ja laadukkaita verkkokoulutuksia

  • räätälöityja koulutuksia organisaatioille (mm. stressihallinta-, rakentava vuorovaikutus-, joustava mieli-, itsemyötätunto-, onnen taidot-, mindfulness-, MBSR ja MBCT-ryhmiä)

 

 

Tavoitteenani on lisätä psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä mielekkään, merkityksellisen ja omien arvojen mukaisen elämän mahdollisuuksia kaikille yksilöille, pareille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista.

Kiinnostaako sinua työyhteisösi henkilöstön hyvinvointi? Haluaisitko lisätä tiimisi luovuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä sekä stressinsieto- ja ongelmanratkaisutaitoja?

Vastaanotollani, ryhmissäni ja koulutuksissani etsitään yhdessä ratkaisuja juuri näihin ja myös moniin muihin kysymyksiin ja pulmiin.

Otan tarvittaessa kantaa diagnoosi- lääkitys- lausunto- ja jatkohoitoasioihin.

 

Käyntien kesto

  • yksilökäynti 45min-1h

  • parikäynti 1.5h

  • ryhmäkäynti 2h-3h

Yksilö- pari- ja ryhmätapaamiset pitävät sisällään keskustelun lisäksi erilaisia tehtäviä sekä harjoituksia. Annan lisäksi säännöllisesti pieniä kotitehtäviä.

Työskentelyssä käytän uusimpia ja tutkittuja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä.

Pyrin jäsentämään asiakkaiden kanssa monimutkaisiakin ongelmavyyhtejä niin, että niitä on helppo ymmärtää, käsitellä ja ratkaista.